Songcheck: Sjonni's Friends - "Coming Home"

4 Min

N-JOY Musikexperte Jan Kuhlmann analysiert den Song von Sjonni's Friends. Sein Tipp für "Coming Home": Top 10, vielleicht sogar Top 5.